Landschaft mit Kiebitzen

Rottaler Landschaft
Bavarian landscape with lapwings – Watercolour

Rottaler Landschaft mit Kiebitzen // Paysage bavarois avec vanneaux huppés

Rottaler Landschaft

Landschaftsmalerei an Rott und Inn
Aquarell – Watercolour – Bavarian landscape